ABOUT US

Dissertationsure.com เป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานเขียนเชิงวิชาการของประเทศไทย เราให้บริการปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ทำรายงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ และงานเขียนทุกชนิดที่ต้องใช้ทักษะในการตั้งคำถาม ค้นคว้า และหาคำตอบ เฉพาะภาษาอังกฤษ เรายังมีบริการให้คำแนะนำในการแก้ไขและปรับปรุงรายงานวิจัย รายงานภาษาอังกฤษ งานวิทยานิพนธ์ dissertation และ thesis หรือ ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำ essay assignment และ coursework ในสาขาความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผลงานดีขึ้น หรือการทำ published journal ส่งสถาบันต่างๆทั้งในต่างประเทศและในไทย เฉพาะภาษาอังกฤษ

บริษัทของเราให้บริการรับปรึกษางานวิจัย รายงานวิจัยภาษาอังกฤษ และงานเขียนเชิงวิจัยภาษาอังกฤษทุกชนิด เช่น dissertation thesis และ วิทยานิพนธ์ โดยทีมนักวิจัยที่เรียนจบมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก หลายสาขา อาทิ MBA, Marketing, Management, Hotel และ Supply Chain & Logistic ผ่านการทำงานวิจัย dissertation และ  thesis มาแล้วมากมาย รู้ขั้นตอนการทำงานวิจัย รายงานวิจัย และการแก้ไขงานวิจัยจริง “ผลงานคุณภาพ รวดเร็วทันใจ ไม่ทิ้งงาน” และด้วยประสบการณ์การทำงานเขียนเชิงวิจัยกว่า 10 ปีของเรา ทำให้ DissertationSure กล้าการันตีว่างานของท่านจะเป็นไปตามที่ต้องการและมีมาตรฐานสูงกว่าทั่วๆไปอย่างแน่นอน

DissertationSure ทำเฉพาะงานคุณภาพ ทำงานโดยทีมงานมืออาชีพ ไม่ต้องกังวลเรื่องหนีงาน ไม่ส่งงาน หรือติดต่อไม่ได้ มีการวางโครงงานแบบมืออาชีพ งานทุกชิ้นจะมีการเขียนคำนำที่บรรยายภาพรวมของงาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปศึกษาต่อได้ง่าย เนื้อหาโดยรวมภายในจะเป็นการเขียนเชิงคิดวิเคราะห์ (criticized and argumentative style) มีการใช้ references ใหม่ๆ จากนักวิจัยหลายท่านมาโต้แย้งกัน ทำให้เนื้อหามีความเข้มข้นและน่าเชื่อถือ บทสรุปของงานจะมีทั้งการสรุปบทวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่พบ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์หรือการนำงานวิจัยไปพัฒนาต่อ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่งของการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ dissertation หรือ thesis และยังเป็นจุดที่ช่วยให้ผู้อ่าน ง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของงานมากขึ้นด้วย

Dissertationsure.com เป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานเขียนเชิงวิชาการของประเทศไทย เราให้บริการปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ทำรายงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ และงานเขียนทุกชนิดที่ต้องใช้ทักษะในการตั้งคำถาม ค้นคว้า และหาคำตอบ เฉพาะภาษาอังกฤษ เรายังมีบริการให้คำแนะนำในการแก้ไขและปรับปรุงรายงานวิจัย รายงานภาษาอังกฤษ งานวิทยานิพนธ์ dissertation และ thesis หรือ ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำ essay assignment และ coursework ในสาขาความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผลงานดีขึ้น หรือการทำ published journal ส่งสถาบันต่างๆทั้งในต่างประเทศและในไทย เฉพาะภาษาอังกฤษ

บริษัทของเราให้บริการรับปรึกษางานวิจัย รายงานวิจัยภาษาอังกฤษ และงานเขียนเชิงวิจัยภาษาอังกฤษทุกชนิด เช่น dissertation thesis และ วิทยานิพนธ์ โดยทีมนักวิจัยที่เรียนจบมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก หลายสาขา อาทิ MBA, Marketing, Management, Hotel และ Supply Chain & Logistic ผ่านการทำงานวิจัย dissertation และ  thesis มาแล้วมากมาย รู้ขั้นตอนการทำงานวิจัย รายงานวิจัย และการแก้ไขงานวิจัยจริง “ผลงานคุณภาพ รวดเร็วทันใจ ไม่ทิ้งงาน” และด้วยประสบการณ์การทำงานเขียนเชิงวิจัยกว่า 10 ปีของเรา ทำให้ DissertationSure กล้าการันตีว่างานของท่านจะเป็นไปตามที่ต้องการและมีมาตรฐานสูงกว่าทั่วๆไปอย่างแน่นอน

DissertationSure ทำเฉพาะงานคุณภาพ ทำงานโดยทีมงานมืออาชีพ ไม่ต้องกังวลเรื่องหนีงาน ไม่ส่งงาน หรือติดต่อไม่ได้ มีการวางโครงงานแบบมืออาชีพ งานทุกชิ้นจะมีการเขียนคำนำที่บรรยายภาพรวมของงาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปศึกษาต่อได้ง่าย เนื้อหาโดยรวมภายในจะเป็นการเขียนเชิงคิดวิเคราะห์ (criticized and argumentative style) มีการใช้ references ใหม่ๆ จากนักวิจัยหลายท่านมาโต้แย้งกัน ทำให้เนื้อหามีความเข้มข้นและน่าเชื่อถือ บทสรุปของงานจะมีทั้งการสรุปบทวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่พบ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์หรือการนำงานวิจัยไปพัฒนาต่อ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่งของการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ dissertation หรือ thesis และยังเป็นจุดที่ช่วยให้ผู้อ่าน ง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของงานมากขึ้นด้วย

บริการหลักๆของเรามีดังนี้

รับปรึกษาและให้คำแนะนำในการทำงานวิจัย และรายงานวิจัย เฉพาะภาษาอังกฤษ

รับปรึกษาและ ให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ / dissertation / thesis/ coursework / essay / assignment เฉพาะภาษาอังกฤษ

รับเขียนและให้คำปรึกษาการทำ published journal เฉพาะภาษาอังกฤษ

รับทำ PowerPoint Presentation แบบมืออาชีพ

รับวิเคราะห์ผลทั้ง interview and survey (SPSS or AMOS)

รับเขียน web content เฉพาะภาษาอังกฤษ

รับงานเขียนบทความวิชาการทุกชนิด เฉพาะภาษาอังกฤษ

รับ proofread โดย native English editor ผลงานคุณภาพ ราคาย่อมเยา

*เรามีความชำนาญในหลาย reference style ไม่ว่าจะเป็น Harvard reference และ APA reference หรือแบบอื่นๆ เช่น Chicago, MLA และ OSCOLA ลูกค้าสามารถแจ้งเราได้เลยครับ

**ทีมงาน DissertationSure มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย มาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศ รู้วิธีการแก้ไขและปรับปรุงงานให้ออกมาดี ถูกต้องตามสูตรของสถาบันชั้นนำทั้งต่างประเทศและในประเทศ “ผลงานคุณภาพ รวดเร็วทันใจ ไม่ทิ้งงาน” กรุณาสอบถามทีมงาน หรือ ขอดูผลงานทีผ่านมา เพื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจได้เลยครับ

DissertationSure มีการกำหนดการรับประกันคุณภาพการทำงานไว้อย่างชัดเจน ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้  DissertationSure Guarantees 
Tel: 086-0404678
Tel: 092-3526246
Line ID: @dissersure
Line ID: dissertationsure
Email: dissertationsure@gmail.com