DissertationSure Services

รับปรึกษางานวิจัย รายงานวิจัย และให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ Dissertation Thesis Essay Assignment และ Coursework เฉพาะภาษาอังกฤษ ให้ตรงตามรูปแบบของประเทศอังกฤษ อเมริกา หรือไทย

1.

รับปรึกษาและให้คำแนะนำการทำงานวิจัยและรายงานวิจัยเฉพาะภาษาอังกฤษ

DissertationSure มีทีมงานที่จบจากประเทศอังกฤษโดยตรงทั้ง ป. ตรี โท และเอก เรารู้ขั้นตอนและวิธีการทำวิจัยและรายงานวิจัยเป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่การคิดหัวข้อ กำหนด aim & objective ที่เป็นไปได้ในการทำให้สำเร็จ และออกแบบเครื่องมือในการทำวิจัยที่ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการทำงานวิจัย เล่มนั้นๆ ว่าจะสามารถทำให้สำเร็จได้มั้ย และต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการทำเป็นอย่างมาก เรายังสามารถช่วยแนะนำการออกแบบ research proposal หรือ โครงร่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยกว่าการทำงานวิจัย เล่มจริง เพราะ proposal ที่โครงสร้างไม่ดี จะทำให้นักวิจัยเกิดความสับสนในวิธีการและ ขั้นตอนต่างๆในการงาน

2.

รับปรึกษาการทำ dissertation / thesis / essay / coursework / assignment / วิทยานิพนธ์ / รายงานวิจัยเฉพาะภาษาอังกฤษ

รับให้คำปรึกษา dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ที่ไม่ผ่าน รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงและแก้ไข dissertation thesis coursework และ งานเขียนเชิงวิชาการทุกชนิด เฉพาะภาษาอังกฤษ โดยทีมงานมืออาชีพ   กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สำหรับรายละเอียดการทำงาน

3.

รับเขียนและให้คำปรึกษาการทำ published journal เฉพาะภาษาอังกฤษ

รับทำ published journal ส่งสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

4.

รับทำ PowerPoint presentation สวยๆแบบมืออาชีพ

6.

รับเขียน web content เฉพาะภาษาอังกฤษ

5.

รับวิเคราะห์ผลทั้ง interview and survey (SPSS or AMOS)

7.

รับ proofread โดย native English editor ในราคาย่อมเยา

4.

รับทำ PowerPoint presentation สวยๆแบบมืออาชีพ

5.

รับวิเคราะห์ผลทั้ง interview and survey (SPSS or AMOS)

6.

รับเขียน web content เฉพาะภาษาอังกฤษ

7.

รับ proofread โดย native English editor ในราคาย่อมเยา