Guarantees

Guarantees ของการรับงานเขียนวิชาการภาษาอังกฤษ

เพื่อให้งานเขียนออกมาได้คะแนนสูงกว่ามาตรฐาน DissertationSure รับประกันคุณภาพดังนี้

ตรงตาม instruction

เราจะมีการรีวิว instructions และ specifications ต่างๆ ของงานเขียนโดยละเอียดทุกครั้งก่อนเริ่มงาน เพื่อให้งานออกมาออกมาได้ตรงตาม instruction เพราะเหตุนี้เราจึงขอความกรุณาให้ลูกค้าทุกท่านส่งรายละเอียดของงาน research ให้เราให้ครบทั้งหมดก่อนเริ่มงาน

Argumentative and Criticized paper

เราเน้นการเขียนงานที่เป็น argumentative & criticized content หรืองานที่มีลักษณะโต้แย้งและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้งานออกมาได้คะแนนสูง เราไม่เน้นงาน descriptive หรือเขียนเชิงบรรยายอย่างเดียว เพราะจะทำให้เนื้อหาน่าเบื่อและได้คะแนนน้อย **No Descriptive Paper at DissertationSure!

เขียนเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ไม่มีการเขียนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้องาน หรือ outline ที่ส่งให้ลูกค้าดูก่อนเริ่มงาน เพื่อให้จำนวนคำครบตามที่ตกลง ทีมงานของ DissertationSure จะ outline งานของแต่ละบทให้ดูก่อนว่าเราจะเขียนอะไรบ้างในบทนั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพรวมก่อนว่างานจะออกมาในลักษณะไหน หลังจากลูกค้า confirm outline ที่เราส่งให้แล้ว ทางเราค่อยเริ่มหาข้อมูลที่เหลือ เพื่อเขียนงานทั้งหมด

แก้ไขงานได้ไม่จำกัด

ในกรณีงานออกมามีเนื้อหาไม่ตรงตามที่ตกลงกัน หรือ outline ของแต่ละบทที่คุยกันไว้ (กรุณาดูรายละเอียดการแก้ไขงานเพิ่มเติมใน หัวข้อที่ 9 ในหน้า FAQ)

เช็คงาน copy โดย Turn It In

งานของเราใช้ Turn It In เช็คเนื้อหาทุกครั้งก่อนส่งให้ลูกค้า และงานทุกชิ้นจะส่งให้ลูกค้าพร้อม turn it in report ครับ ไม่ต้องกังวลเรื่องงาน copy

ตรวจภาษาโดย native English speaker

งานทุกชิ้นจะถูกเช็คงานและภาษาโดย native English speaker ทุกครั้งก่อนส่งงาน (ลูกค้าไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการเช็คภาษา/grammar อีกครับ)

Up-to-date references/sources

งานวิจัย หรืองานเขียนภาษาอังกฤษของเราจะเน้นการใช้ academic references/journals ที่ไม่เก่ากว่า 5 ปี เพื่อให้งานมีมาตรฐาน และได้คุณภาพสมกับการทำงานวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Quick & On-time

Dissertationsure มีทีมนักเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษหลายท่านที่มีประสบการณ์และทำงานเป็นระบบ ทำให้เราสามารถให้บริการงานที่รวดเร็วและตรงต่อเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

No reuse or republish

ทาง Dissertationsure ไม่มีนโยบายนำงานเก่าของลูกค้ากลับมาใช้ใหม่หรือนำไปขายให้ลูกค้าท่านอื่น  ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านจะถูกปิดเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยที่ไหนทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น

Copyrights

งานตัวอย่างทุกงานที่ทำให้ลูกค้า จะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้า ซึ่งเราจะไม่มีการถือเป็นทรัพย์สินของเรา

**DissertationSure ยินดีคืนเงิน 100% เต็ม ในกรณีงานไม่เป็นไปตามที่รับประกัน**